Menu

Tag: ของพรีเมี่ยม

Aug 29
2019

แก้วน้ำพลาสติก

แก้วน้ำพลาสติก   แก้วน้ำพลาสติก รุ่น A626   จำนวน 800 ใบ สกรีน 1 สี 1 จุด ราคา 100 บาท/ใบ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวน และแบบสกรีนบนแก้ว

Mar 29
2019

แก้วเซรามิก สหประชาชาติ

แก้วเซรามิก สหประชาชาติฉลองครบรอบ 70ปี   แก้วเซรามิก เพื่อเป็น ของที่ระลึก ของพรีเมี่ยม เนื่อ่ง่ในโอกาส วันครบรอบปีที่ 70 ของสหประชาชาติ  เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของสหประชาชาติและความสำเร็จที่ยั่งยืน และความสำคัญของสหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศโดยรวม -โดย ต้องเพิ่มความพยายามในเป้าหมายทั้งสามเสาหลักของงาน: สันติภาพและความมั่นคงการพัฒนาและสิทธิมนุษยชน

Aug 18
2018

ของที่ระลึกเมืองโบราณเอฟฟิซุส

ของที่ระลึกเมืองโบราณเอฟฟิซุส ,City of Ephesus,ตุรกี, การไปเที่ยวต่างประเทศ ความจำเป็นที่ดูเหมือนไม่จำเป็นอย่างหนึ่งคือการที่ต้องซื่อ ของที่ระลึก,ของที่ระลึกให้ลูกสาว,ของที่ระลึกให้หลานสาว,  ไปให้แก่ญาติมิตรคนสนิท   จากถนนคูเรเตสตรงไปยัง ประตูเฮราคลีส (Heracles Gate) ซึ่งทางด้านซ้ายมือของหัวมุมถนน จะเป็นโรงอาบน้ำสกอลัสติเซีย (Bath of Scholasticia) สร้างเมื่อศตวรรษที่ 1 ทุกคนในเมืองสามารถเข้ามาอาบน้ำได้ฟรี ทั้งห้องน้ำร้อน สระน้ำเย็น แต่พวกขุนนางและเศรษฐีจะมีห้องพิเศษที่นั่งกันนานๆ พูดคุยสนทนา ด้านซ้ายของหัวถนนประตู เป็นที่อาบน้ำที่ทุกคนสามารถเข้ามาอาบให้ฟรีทำน้ำร้อนน้ำเย็นส่วนพวกขุนนางเศรษฐีก็จะมีห้องพิเศษพูดคุยในเรื่องธุรกิจต่างๆการเมืองช่องทางการค้ามีคนคอยบริการ ตรงข้ามกับห้องอาบน้ำนี้เป็นที่สำนักหญิงโสเภณีโดยการขุดอุโมงค์ลับซ่อนจากโรงอาบน้ำวันศุกร์ช่องโสเภณีนี้บรรดาช้างในสมัยนั้นมาจากสัญญาว่าไปหอสมุดมีการค้นพบรูปปั้นดินเผาชายที่มีองค์ชาติขนาดใหญ่จึงนิยมซื่อเป็น ของที่ระลึก  ของที่ระลึกให้คู่ค้า. ของที่ระลึกให็ญาติ,ของที่ระลึกทา่งประวัติศาสตร์,ของที่ระลึกจากการท่องเที่ยว เพือฝาก ให้แก่ญาติมิตรสนิท สำหรับเหตการณ์ในประวัติศาสตร์

WordPress database error: [Table 'xnrthrch_wor1.ona_flc_sections' doesn't exist]
SELECT * FROM ona_flc_sections

ของพรีเมี่ยม