News

รำวงสวัสดีปีใหม่

เมื่อใกล้สิ้นปีผู้ใช้แรงงานหรือประชาชนที่มาทำธุรกิจส่วนต้วพ่อค้าแม่ขายต่างล้วนเดินทางกลับบ้านหาครอบครัว เพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่กันอย่างคึกคักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวอิสานโดยการสังเกตุจากเส้นทางการเดินทางถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าอีสาน ปริมาณรถหนาแน่นต่างเดินทางกลับบ้านฉลองปีใหม่ เพื่อพบญาติสนิทมิตรสหายและอาจมีกิจกรรมเพื่อความสุขสันต์ร่วมกัน ร่วมแรงร่วมใจด้วยความครื้นเครง บ้างเปิดเพลงเพื่อความบันเทิงอวยพรไม่เจ็บไม่จนตลอดปีที่ต่างแยกย้ายไปทำงานต่างถิ่น พร้อมอวยพรและรับคำอวยพรจากญาติผู้ใหญ่ให้เป็นสิริมงคล  บ้างก็นำ  ของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นของที่ระลึกให้ผู้ใหญ่ เพื่อนและเด็กที่ตนเองรักใคร่ก่อนที่จะมาพบกันอีกในเทศกาลสงกรานต์ การละเล่นพื้นบ้านตั้งแต่สมัย สุโขทัย อยุธยาเพื่อความสุขสันต์ที่ได้รับความนิยมทั้งหลายชนชั้นต่อเนื่องกันมา คือ งานรำวง เป็นโอกาสให้หนุ่มสาวพี่น้อง ต่างหมู่บ้านหรือหมู้บ้านเดียวกันได้ร่วมสังสรรค์รู้จัก    […]