เกษียณ,เกษียณอายุราชการ,ของที่ระลึกเกษียณ
เกษียณอายุราชการ

ความสุขวัยเกษียณ

ความสุขวัยเกษียณ ※ คำสอนของผู้เฒ่า ※ . ชายหนุ่ม หญิงสาวคู่หนึ่งได้พบกับท่านตาอายุเกือบเก้าสิบปี ทั้งสามพบกันโดยบังเอิญเพราะถนนด้านหน้ามีไม้ล้มขวางทาง ตอนนี้ทางการกำลังให้คนมาขนย้าย พวกเขาจึงรอที่ศาลาพูดคุยกัน หญิงสาวเอ่ยถาม “ท่านตาอายุมากแล้ว ไฉนยังเดินทางเพียงลำพัง” ชายชราตอบด้วยสีหน้าอ่อนโยน “ครอบครัวข้าจากไปหมดแล้ว เหลือเพียงข้าผู้เดียว” ชายหนุ่ม “ท่านจะไปไหนหรือ ให้ข้าไปส่งดีหรือไม่” ชายชราส่ายหน้า […]