Blog, การโฆษณาประชาสัมพันธ์, ป้ายติดกระจก

ป้ายติดกระจก

ป้ายติดกระจก    อาหารที่เราสั่งมักจะปรุงความเค็มมาอยู่แล้ว  แต่เพราะความขินมือของคนไทยก็มักจะเติมเพิ่ม              บางคนบอกช้อนเดียวเอง   แต่แท้จริงแล้ว ช้อนเดียวที่ไหน  1 ช้อน 3 มื้อคูณ 3 เข้าไปอาทิตย์หนึ่งก็ 21 ช้อน 1 เดือนคูณ 30 เท่ากับ 90 […]