พัดพลาสติก

พัดพลาสติก

พัดพลาสติก สำนักงานจัดหาแรงงานสมุทรสงคราม

นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถแจ้งตำแหน่งงานว่างได้ทาง 034714342 ต่อ 106

จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน   สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
ขอเชิญร่วมงาน “นัดพบแรงงาน”   วันที่ 7 มีนาคม 2562

พัดพลาสติก,ของที่ระลึก,ของพรีเมี่ยม,สินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์,ของแจกเพื่อประชาสัมพันธ์

ณ อาคารกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ในกิจกรรมได้ส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้วยการแจก พัดพลาสติก 

มึข้อความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกฎหมายแรงงาน และสิทธิ หน้าที่ของยุวแรงงาน

Scroll to Top