พัดพลาสติก กระทรวงสาธารณสุข 100ปีแห่งการพัฒนา

พัดพลาสติก กระทรวงสาธารณสุข 100ปีแห่งการพัฒนา

พัดพลาสติก ชองที่ระลึก ชองพรีเมี่ยม

 

พัดพลาสติก,ของพรีเมี่ยม,ของทีระลีึก
พัดพลาสติกเพือเป็นของที่ระลึก,ของพรีเมี่ยม ใช้ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 100ปี

พัดพลาสติก เพื่อใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นของพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก

เพิ่มการรับรู้กับผู้เข้าร่วมการประชุม

ระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561)”เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100ปี แห่งการพัฒนา” ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี

Scroll to Top