ปากกาพลาสติก

ปากกาพลาสติก

 

ปากกา,ปากกาพลาสิต,ของที่ระลึก,ของพรีเมียม

 

 

 

จุดเด่นของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย 4 สาขาวิชา คือ การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ รัฐประศาสนศาสตร์ มาใช้ในการวางแผนโครงสร้างหลักสูตรร่วมกัน รวมถึงการกำหนดให้เรียนวิชาพื้นฐานด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์

มหาลัยได้กิจกรรมต่างเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ด้านการเมือง

รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ถึงแนวทางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติว่ามี 2 แนวทางคือ ยุบ กับ ไม่ยุบพรรคไทยรักษาชาติ

หากไม่ยุบพรรคก็สามารถดำเนินการหาเสียงได้ต่อไป แต่จะไม่มีโอกาสในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคได้อีก เพราะ กกต.วินิจฉัยเป็นที่สุดแล้วว่าบุคคลที่พรรคไทยรักษาชาติ เสนอชื่อมานั้นไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้

แต่ถ้าศาลวินิจฉัยยุบพรรคก็ต้องดูว่าคำวินิจฉัยจะมาก่อนหรือหลังการเลือกตั้ง ถ้ายุบพรรคก่อนการเลือกตั้งทุกอย่างก็จบผู้สมัครก็ไม่สามารถลงสมัครต่อได้ และจะเกิดบัตรเสียจำนวนมากเพราะประชาชนอาจจะยังกาพรรคไทยรักษาชาติอยู่เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองหรือกาโดยไม่รู้ว่าพรรคถูกยุบ เพราะแม้พรรคถูกยุบในบัตรเลือกตั้ง ก็ยังมีช่องให้กาอยู่เฉพาะในเขตที่พรรคส่งผู้สมัคร

 

Cr  เรียบเรียงจากข่าวช่อง3

 

Scroll to Top