Sale!

ชุดกิฟท์เซ็ต แก้วน้ำกระบอกน้ำ รวมถุงผ้าสปันบอนด์

Original price was: ฿450.00.Current price is: ฿390.00.

ชุดกิฟท์เซ็ต แก้วน้ำกระบอกน้ำ รวมถุงผ้าสปันบอนด์

 

ชุดกิฟท์เซ็ต แก้วน้ำกระบอกน้ำ,ของพรีเมี่ยม
ชุดกิฟท์เซ็ต แก้วน้ำกระบอกน้ำ เป็นของพรีเมี่ยมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากคุณลักษณะพิเศษของสินค้าชนิดนี้อาทิเช่น

ชุดกิฟท์เซ็ต แก้วน้ำกระบอกน้ำสามารถพกพาไปตามสถานที่ต่าง ๆอย่างสะดวกสบาย มีความเป็นส่วนตัวไม่ปะปนกับผู้อื่น

ของพรีเมี่ยม ที่มีรูปลักษณ์ รูปแบบและดีไซน์ที่มีความสวยงามชุดกิฟท์เซ็ต แก้วน้ำกระบอกน้ำ มีความหลากหลาย เปลี่ยนแปลงไปตามแฟชั่นยุคสมัยตลอดเวลา

 

เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะ  ของพรีเมี่ยม  ชุดกิฟท์เซ็ต แก้วน้ำกระบอกน้ำเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติกที่เกินความจำเป็นสามารถใช้ซ้ำได้นานนับปีหรือหลายปี

ด้วยการออกแบบที่มีความหลากหลาย และชุดกิฟท์เซ็ต แก้วน้ำกระบอกน้ำสามารถพิมพ์โลโก้ข้อความ ในการส่งเสริมกิจกรรมแม้การประชาสัมพันธ์ หรือแสดง ภาพพจน์ขององค์กร

ชุดกิฟท์เซ็ต แก้วน้ำกระบอกน้ำเป็นสื่อโฆษณาใหกับแบรนด์สินค้า และสามารถร่วมในกิจกรรมการตลาดเช่น แจก แถม การออกบู๊ธ  เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุดกิฟท์เซ็ต แก้วน้ำกระบอกน้ำเหมาะอย่างยิงในการปรับตัวเข้ากัน new normal การใช้ในชีวิตประจำวันช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาด 19 หากทุกคนตระหนักถึงการลดการติดเชื้อติดโรค ย่อมเป็นประโยชน์ต่อตนเองโดยตรงต่อสังคมโดยอ้อม

ชุดกิฟท์เซ็ต แก้วน้ำกระบอกน้ำ    

บรรจุในถุงผ้าสปันบอนด์ทำให้สะดวกเรียบร้อยในการมอบให้เป็นของพรีเมี่ยมชุดกิฟท์เซ็ต,ของพรีเมี่ยม

 

 

Scroll to Top