กระดาษก้อน

กระดาษก้อน

 

กระดาษก้อน กระดาษโน๊ต

เพื่อใช้ในการจดบันทึก ทำให้ เพิ่มสมาธิในการฟัง เพิ่มความเข้าใจจากการ จดในกระดาษก้อน กระดาษโน๊ตข้อความสั้น เพิ่มความจดจำ สามารถเพิ่มความจำได้มากขึ้นถึง34% และค้นหา ข้อความที่บันทึก

 

 

 

Scroll to Top