แก้วเซรามิก

แก้วเซรามิค

 

แก้วเซรามิค  สีขาว ทรงกระบอกตรง เนื้อ Stoneware จำนวน 100 ใบ ราคา 89.00.-/ใบ สกรีน 1 สี 1 จุด บรรจุกล่องกระดาษ 1 : แก้วเซรามิค,ของพรีเมี่ยม,ของขวัญปีใหม่

 

เพื่อใช้ในการ สัมมนาหมู่คณะกิจกรรมสันทนาการ

งานเลี้ยงบริษัทฯ เป็น   ของพรีเมี่ยมของขว้ญปีใหม่, องที่ระลึกงานศพ,ของที่ระลึกเกษียนอายุราชการ,

ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ,
เกษียณอายุ,
ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ,
เกษียณราชการ,
ของที่ระลึกงานเกษียณ 
.ของที่ระลึกงานเกษียณอายุ
ของที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 
ของชำร่วยของที่ระลึกเกษียณ
ของที่ระลึกงานเกษียณอายุ
ของที่ระลึกเกษียณอายุ พีบี พรีเมี่ยม
ของชำร่วยงานเกษียณอายุ
งานเกษียณอายุ 
ของขวัญวันเกษียณอายุราชการ
ของขวัญสำหรับผู้เกษียณ
ของขวัญวันเกษียณ
ของที่ระลึกงานเกษียณ
ของที่ระลึกมอบให้ผู้เกษียณ
วันเกษียณอายุ
ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ
ของพรีเมี่ยมวันเกษียณ
ของชำร่วยงานเกษียณอายุราชการ
ของชำร่วยงานเกษียณ
ของที่ระลึกให้คนเกษียณอายุ
ของชำร่วยงานเกษียณอายุราชการ
ของขวัญวันเกษียณราชการครู
ของที่ระลึกมอบให้ผู้เกษียณ


 

โดยเน้นให้มีความแตกต่าง
โดดเด่นเฉพาะตัว      

Scroll to Top