Uncategorized

แนะนำการยืดเหยียดเพื่อแก้อาการปวดหลัง

แนะนำการยืดเหยียดเพื่อแก้อาการปวดหลัง โดยความปรารถนาดี จาก นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ วัยเกษียณ เริ่มประสบปัญหาอาการปวดหลัง ชีวิตหลังเกษียณจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พักผ่อนหรือท่องเที่ยวในที่เคยอยากไป จีงควร การได้ดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่ ในวัยเกษียณอาจ โรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดเข่า หรือข้อเข่าเสื่อม ปัญหาอาการปวดหลัง การเตรียมพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อย่างเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุข จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสนใจ ต้องระวังตอนอายุมาก […]