Menu
แก้วเซรามิก,ของที่ระลึก,ของพรีเมี่ยม,ฉลองครบรอบ
0 Comments

แก้วเซรามิก สหประชาชาติ

แก้วเซรามิก สหประชาชาติฉลองครบรอบ 70ปี

แก้วเซรามิก,ของที่ระลึก,ของพรีเมี่ยม,ฉลองครบรอบ

 

แก้วเซรามิก เพื่อเป็น ของที่ระลึก ของพรีเมี่ยม เนื่อ่ง่ในโอกาส วันครบรอบปีที่ 70 ของสหประชาชาติ  เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของสหประชาชาติและความสำเร็จที่ยั่งยืน และความสำคัญของสหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศโดยรวม -โดย ต้องเพิ่มความพยายามในเป้าหมายทั้งสามเสาหลักของงาน: สันติภาพและความมั่นคงการพัฒนาและสิทธิมนุษยชน

Tags: , , , , ,

WordPress database error: [Table 'xnrthrch_wor1.ona_flc_sections' doesn't exist]
SELECT * FROM ona_flc_sections

ของพรีเมี่ยม