ของขวัญปีใหม่

ธอส.ทุ่มแจกของขวัญปีใหม่ 1,000บาท

ของขวัญปีใหม่

ธอส.ทุ่มแจกของขวัญปีใหม่ 1,000บาท แก่ลูกค้ารายได้น้อยวินัยดี

กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยว่า ได้จัดทำ “โครงการ ของขวัญปีใหม่ , 2563 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส. ผู้มีรายได้น้อย” เพื่อเติมกำลังซื้อ กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจะมอบเงินจำนวน 1,000 บาท

ของขวัญปีใหม่

ในขั้นแรก ลูกค้าต้องมาแสดงความจำนงที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ผ่านระบบ GHB KYC เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้า โดยจะโอนเงินของขวัญผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกกับ Application GHB ALL ของธนาคาร ให้แก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งมีจำนวนกว่า 170,000 ราย
สำหรับลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่คิดว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามกำหนด ก็อย่าลืมไปแจ้งความจำนง เพื่อรับเงินของขวัญปีใหม่ ,จากโครงการ

แก้วเซรามิก

แก้วเซรามิค

 

แก้วเซรามิค  สีขาว ทรงกระบอกตรง เนื้อ Stoneware จำนวน 100 ใบ ราคา 89.00.-/ใบ สกรีน 1 สี 1 จุด บรรจุกล่องกระดาษ 1 : แก้วเซรามิค,ของพรีเมี่ยม,ของขวัญปีใหม่

 

เพื่อใช้ในการ สัมมนาหมู่คณะกิจกรรมสันทนาการ

งานเลี้ยงบริษัทฯ เป็น   ของพรีเมี่ยมของขว้ญปีใหม่, องที่ระลึกงานศพ,ของที่ระลึกเกษียนอายุราชการ,

ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ,
เกษียณอายุ,
ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ,
เกษียณราชการ,
ของที่ระลึกงานเกษียณ 
.ของที่ระลึกงานเกษียณอายุ
ของที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 
ของชำร่วยของที่ระลึกเกษียณ
ของที่ระลึกงานเกษียณอายุ
ของที่ระลึกเกษียณอายุ พีบี พรีเมี่ยม
ของชำร่วยงานเกษียณอายุ
งานเกษียณอายุ 
ของขวัญวันเกษียณอายุราชการ
ของขวัญสำหรับผู้เกษียณ
ของขวัญวันเกษียณ
ของที่ระลึกงานเกษียณ
ของที่ระลึกมอบให้ผู้เกษียณ
วันเกษียณอายุ
ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ
ของพรีเมี่ยมวันเกษียณ
ของชำร่วยงานเกษียณอายุราชการ
ของชำร่วยงานเกษียณ
ของที่ระลึกให้คนเกษียณอายุ
ของชำร่วยงานเกษียณอายุราชการ
ของขวัญวันเกษียณราชการครู
ของที่ระลึกมอบให้ผู้เกษียณ


 

โดยเน้นให้มีความแตกต่าง
โดดเด่นเฉพาะตัว      

แก้วเซรามิก

แก้วเซรามิก

 

แก้วเซรามิก,ของขวัญปีใหม่,ของขวัญปีใหม่แจกลูกค้า,ของขวัญปีใหม่แจกพนักงาน

 

แก้วเซรามิก,ของขวัญปีใหม่

แก้วเซรามิคสีขาว ทรงกระบอกตรง เนื้อ Stoneware จำนวน 100 ใบ ราคา 89.00.-/ใบ สกรีน 1 สี 1 จุด บรรจุกล่องกระดาษ 1 : 1

เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร,ของที่ระลึกในงานประชุมวิชาการ  การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า   ของขวัญแจก

พนักงาน,ของสมนาคุณ,marketing gifts ,กิมมิค  , Gimmick ,ของ Premium

แจกออกบูธ,งานเลี้ยงขอบคุณพนักงานประจำปี ,ชุดของขวัญ,GIVEAWAYS,Coporate Gifts,Sourvenier ,