ดูแล เกษียณอายุราชการ

ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ให้ทั้งตนเองและผู้ป่วยมีความสุข

ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ให้ทั้งตนเองและผู้ป่วยมีความสุข

ดูแล เกษียณอายุราชการ

โรคอัลไซเมอร์ อาการที่เด่นชัดคือ ความบกพร่องในกระบวนการทางความคิด ความจำ หลงวัน เวลา สถานที่ และแม้กระทั่งลืมคนใกล้ชิดหรือผู้ดูแล ความสามารถทางสติปัญญาลดลง เรียนรู้ได้ช้าลง ในด้านการรับรู้ก็จะเปลี่ยนไป ความสนใจและสมาธิลดลง การโต้ตอบและความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมก็ถดถอยลง

การสังเกตอย่างเอาใจใส่ และการเข้าใจการดำเนินโรคจะเป็นสิ่งที่จะช่วยประคับประคองให้ผู้ป่วยอยู่ได้อย่างมีความสุข และตัวผู้ดูแลเองก็จะไม่เกิดความวิตกกังวลและรู้สึกเหนื่อยมาก

เมื่อผู้ดูแลต้องดูแลผู้ป่วยไปนานๆ มักจะเกิดความอ่อนล้า เกิดความเครียด เบื่อหน่าย กังวล ซึมเศร้า และอาจรู้สึกผิดหวังที่ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น

ยอมรับผู้ป่วย และอาการของโรคของผู้ป่วยว่าโรคนี้รักษาไม่หาย การดูแลที่เหมาะสมจะทำให้ผลกระทบด้านต่างๆลดลงได้

ควรแก้ไขอารมณ์และพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากที่สุดของผู้ป่วยก่อนเพราะจะช่วยทําให้การดูแลผู้ป่วยง่ายขึ้น
สิ่งใดก่อให้เกิดอารมณ์หรือความไม่พอใจแก่ผู้ป่วย ควรหาสาเหตุแก้ไขหรือหลีกเลี่ยง ช่วยลดความเครียดแก่ผู้ป่วย
ถ้าผู้ดูแลเข้าใจถึงจุดนี้ ก็จะไม่รู้สึกว่าตนเองดูแลผู้ป่วยได้ไม่ดีพอ ความเครียดก็จะไม่เกิดขึ้น

บางครั้งผู้ป่วยอาจแสดงอารมณ์ที่ทำให้ผู้ดูแลรู้สึกผิดหวัง ผู้ดูแลต้องเข้าใจว่าเป็นผลมาจากอาการของโรค ไม่ใช่ผู้ป่วยไม่พึงพอใจ โกรธ หรือตั้งใจจะต่อว่าผู้ดูแล เนื่องจากก่อนป่วยผู้ป่วยมิได้มีบุคลิกภาพเช่นนั้น

ให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์เข้าใจตนเอง
ควรอธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงสุขภาพที่เปลี่ยนไปของผู้ป่วยในขณะที่ยังสามารถรับรู้และเข้าใจได้ตั้งแต่อาการยังไม่รุนแรงนัก เพื่อให้ผู้ป่วยเตรียมพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือในการดูแลตนเอง

ส่งเสริมให้ผู้ป่วยทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัว พาออกไปเที่ยวนอกบ้านเป็นครั้งคราว หรือพาไปพบปะเพื่อนฝูงของผู้ป่วยจะช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง หรือโดดเดี่ยว

ดูแลช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกายตามสมควร เพิ่มกำลังของมัดกล้ามเนื้อ ลดข้อติด

กรณีที่อาการป่วยยังไม่รุนแรง อาจชวนผู้ป่วยเล่นเกมต่างๆ เช่น เกมคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต คิดเลข หรือชวนสวดมนต์ไหว้พระด้วยกัน หลีกเลี่ยงการกระตุ้นหรือพยายามฝืนผู้ป่วยจนเกินไป เพราะจะทำผู้ป่วยเบื่อหน่ายและเกิดการต่อต้านได้

หลีกเลี่ยงคำพูดหรือพฤติกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบทางอารมณ์กับผู้ป่วย อะไรที่ผู้ป่วยไม่ชอบ โกรธ เสียใจ ผิดหวังก็และเกิดความเครียด และเพิ่มการเก็บตัว ซึมเศร้าได้

 

ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

การรักษาผู้ป่วย อาจมีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เช่น นอนไม่หลับ วิตกกังวล ซึมเศร้า ก้าวร้าว ผู้ดูแลต้องให้ผู้ป่วยรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและสังเกตอาการหลังจากใช้ยา เพื่อแจ้งแก่แพทย์ได้อย่างถูกต้อง

หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ เช่น อาการนอนไม่หลับ วิตกกังวล หรือซึมเศร้ามากเกินไป พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ก้าวร้าว หลงผิด หูแว่ว หรืออาการทางจิตอื่นๆ

การดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้ป่วย
ผู้ดูแลผู้ป่วยควรจัดสรรเวลาพักผ่อนให้เพียงพอโดยเปลี่ยนให้ผู้อื่นดูแลผู้ป่วยแทนบ้าง เพราะการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนานๆ อาจทําให้เกิดความอ่อนล้า ความเครียด หงุดหงิด ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทั้งผู้ดูแลและผู้ป่วยในระยะยาว

ผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เกษียณอายุราชการ ควรมีเวลาทำกิจกรรมที่ตนเองชอบ เพื่อความผ่อนคลาย หากผู้ป่วยสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ไปพร้อมกันได้ ก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์และส่งผลดีต่อทั้งผู้ดูแลและผู้ป่วยไปพร้อมๆ กัน


พญ.สิรารัตน์ โมรรัต

ศูนย์ระบบประสาทสมองและไขสันหลัง

โรงพยาบาลพญาไท 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที  www.pbpremium.com   www.pb-pac.com

6 วิธีง่ายๆ ลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์

6 วิธีง่ายๆ ลดความเสี่ยงเป็น โรคอัลไซเมอร์ความจำเสื่อม

 


ทั้งนี้เมื่ออายุมากขึ้น เข้าสู่วัยเกษียณอายุราชการ โรคอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมเริ่มถามหาคุณ

วิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์   ความเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือเกษียณอายุราชการ

 

1. ใส่ใจกับโภชนาการ
การเลือกทานอาหารที่ช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการถดถอยในการเรียนรู้ อย่างไรก็ดีอาหารที่ช่วย ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ไม่ให้เกิดอาการดังกล่าว เช่น ผลไม้ตระกูลเบอร์รี น้ำมันมะกอก ถั่ว ผักใบเขียวเข้ม เป็นต้น
2. หมั่นออกกำลังกาย
การออกกำลังกายไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้าง ระบบภูมิคุ้มกัน ของร่างกายให้แข็งแรงช่วยลดความเสี่ยงที่คุณจะเป็น อัลไซเมอร์ หรือ เกิดภาวะถดถอย ความจำเสื่อม
3. อย่าเครียด
ความเครียด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานภาพทางการเงิน สุขภาพ ครอบครัว การงาน ล้วนแต่เป็นบ่อเกิดของความเครียดได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้มีหลักฐานสนับสนุนว่าความเครียดมีความเชื่อมโยงกับการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์และการถดถอยในการเรียนรู้
4. ปรับนิสัยการนอน
หากคุณรู้ตัวว่านอนหลับหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถส่งผลต่อร่างกายและสมองได้ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปสู่ อาการอัลไซเมอร์ และ ภาวะการถดถอยในการเรียนรู้
5. หัดเข้าสังคมบ้าง
การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือการได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่น ไม่เพียงแต่จะเป็นการเปิดโลกกว้างให้คุณเท่านั้น แต่มีการค้นพบว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็น อัลไซเมอร์ และภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ได้ ดังนั้นคุณไม่ควรเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียว แต่ควรออกมาพบปะเพื่อนฝูง
6. ทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมองคิด
ไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือ เล่นเกม หมั่นกระตุ้นสมองให้ทำงานอยู่เสมอ

เรียบเรียง จาก parrythailand.com
sciencealert.com/6-ways-to-decrease-your-risk-of-alzheimer-s
th.wikipedia.org/wiki/สมอง

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.pbpremium.com   www.pb-pac.com

ของชำร่วยงานแต่งงาน

ของชำร่วยที่สะท้อนความหมายดีงาม แก้วเซรามิคบรรจุในกล่องแพ็กเกจสุดหรูผูกโบว์น่ารัก ให้ความใส่ใจ สำหรับ ความรัก ตรงกับความหมายอันดีงาม

ทันสมัยแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร มีความน่ารัก น่าเอ็นดูรับรองได้ว่าแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเป็นต้องประทับใจในประโยชน์ น่าจดจำและประทับ ใจ สำหรับวันแต่งงาน ซึมซับความสำคัญของงานคุณตลอดไป มสะท้อนเรื่องราวดีๆ ความประทับในความทรงจำแสนหวาน ให้ความรู้สึกที่มีค่าต่อเราและคนรอบข้างไว้เป็นอย่างดีอเป้นสัญลักษณ์แห่งความรักแท้ของคุณที่ แน่นแฟ้น กระชับสายสัมพันธ์ประทับใจตลอดไป
พิธีวิวาห์สุดโรแมนติกอีกแล้ว บรรยากาศ ชื่นมื่น แขกที่มาร่วมงาน มี รอยยิ้มแห่งความสุขประทับใจ
ชวนตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งสำหรับคู่บ่าวสาวมีดีไซน์ก็มีให้ได้ชื่นชมอย่างหลากหลาย

ของชำร่วย มีความหมายอันเป็นมงคลเสริมเคล็ดให้ความรักของคู่บ่าวสาวดำเนินไปอย่างรื่น ไร้ซึ่งอุปสรรค เต็มไปด้วยความสุข พาความรักไปสู่เส้นทางที่ดีทั้งสิ้น
ของชำร่วยดีไซน์ทันสมัย แต่ละชิ้นมีความสวยหรู น่ารัก เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอันเป็นเสน่ห์ของชำร่วย เป็นองค์ประกอบบนตัวของชำร่วย ล้วนเกิดเป็นความโดดเด่นอย่างยิ่ง ความงามที่ผสานกันอย่างลงตัว น่ารักชวนหลงใหล โรแมนติก