พีบีพรีเมี่ยม จำหน่าย    ของพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก,ของขวัญแจกลูกค้า,ของที่ระลึกเกษียณอายุ,ของขวัญปีใหม่ โดยเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กรหน่วยราชการ,สถาบันการศึกษา,บริษัทเอกชน ด้วยสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรหรือกิจกรรมโดยเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ เน้นให้มีประโยขน์ใช้ได้นาน ทนทาน คุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นแก้วน้ำ,กระบอกน้ำ,พวงกุญแจ,ปากกา,สมุดโน๊ต,ร่ม,กระเป๋าผ้า,พัดพลาสติก,หมวก  หมอนผ้าห่ม,หมอนอิง

พีบีพรีเมี่ยมได้รับมาตราฐาน ISO 9001:2015 

จดทะเบียนได้รับการรับรองได้รับเครื่องหมาย TRUST MARK จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์