สินค้าส่งเสริมการขาย

การส่งเสริมการขาย คือการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริโภค ทำการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการด้วยเวลาที่เร็วขึ้น หรือเพิ่มปริมาณที่มากขึ้นโดยมีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของรายการระยะแน่นอน

 

สินค้าส่งเสริมการขาย,ของพรีเมี่ยม

การส่งเสริมการขายร้านจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1 เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

สินค้าส่งเสริมการขาย,ของพรีเมี่ยม

ส่วนใหญ่จะพบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยเพิ่มพื้นที่นิยมใช้ได้แก่คูปองส่วนลดสินค้าตัวอย่างหรือแจก สินค้าการส่งเสริมการขาย ออกขนาดทดลองใช้ในราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อและ

2ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมากขึ้น

สินค้าส่งเสริมการขาย,ของพรีเมี่ยม

เช่นมอบ สินค้าการส่งเสริมการขายเมื่อมีการซื้อมากขึ้น เช่นซื้อครบ 1,000บาทมีสินค้าการส่งเสริมการขายเป็นสมุดโน๊ต, แก้วน้ำแถมให้

3 เพื่อแย่งลูกค้าจากคู่แข่ง

เช่นการที่บริษัทประกันภัยเสนอส่วนลดทำประกันกับบริษัทประกันอื่นเพื่อให้ย้ายมาประกันกับทางบริษัทคู่แข่งขันเช่นการที่บริษัทผู้นำตลาดในผลิตภัณฑ์สบู่จัดรายการขายราคาพิเศษพร้อม สินค้าการส่งเสริมการขาย โดยให้ ของแถม ของแจก รวมถึงราคาสินค้าที่ถูกขึ้น

 

สินค้าส่งเสริมการขาย,ของพรีเมี่ยม

4 เพื่อกีดกันคู่แข่งขัน

สินค้าส่งเสริมการขาย,ของพรีเมี่ยม

เมื่อทราบว่าคู่แข่งจะออกผลิตภัณฑ์สบู่ยี่ห้อใหม่ทำให้ยอดขายของผลิตภัณฑ์หมายของคู่แข่งต่ำจนอาจจะมีผลเสียต่อยอดขายของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากตลาดซึ่งวิธีนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ลูกค้าเดิมขององค์กรไปทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของคู่แข่ง

5 เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าเดิมเกิดการซื้อซ้ำ

 

สินค้าส่งเสริมการขาย,ของพรีเมี่ยม

เช่นการให้คูปองส่วนลด หรือแจก สินค้าการส่งเสริมการขาย สำหรับการซื้อครั้งต่อไปใส่ไว้ในกล่องผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อเพื่อแลกของรางวัลของห้างสรรพสินค้า

6เพิ่มปริมาณการซื้อโดยไม่ตั้งใจของผู้บริโภค

 

สินค้าส่งเสริมการขาย,ของพรีเมี่ยม

เช่นการกำหนดส่วนลดที่จะให้ในช่วงเวลาที่กำหนดเช่นลดราคาเหลือเพียง 9 บาทเท่านั้นหรือมอบ ของแจก ของแถม สินค้าการส่งเสริมการขาย ทำให้ผู้บริโภคที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อสินค้าตัดสินใจซื้อเพราะเห็นว่าราคาปกติ

7เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนกลาง

สินค้าส่งเสริมการขาย,ของพรีเมี่ยม

การจัดรายการส่งเสริมการขายลูกกับคนการอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างบรรยากาศการซื้อขายในร้านทำให้เกิดความพอใจและคนกลางเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิต

8 เพื่อให้คนกลางผลักดันสินค้าให้มากขึ้น

สินค้าส่งเสริมการขาย,ของพรีเมี่ยม

เช่นการทำ การส่งเสริมการขาย กับคนกลางด้วยการให้ส่วนลดพิเศษกลางได้รับกำไรสูงกว่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอื่นคน กลางจะชักจูงให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายที่จัดรายการส่งเสริมการขาย

สินค้าส่งเสริมการขาย,ของพรีเมี่ยม

9เพื่อช่วยกระตุ้นให้พนักงานขายมีความกระตือรือร้นในการทำการขายสินค้ามากขึ้นโดยการจัดรายการส่งเสริมการขายกับพนักงานขายเช่นการให้เงินรางวัลพิเศษกับพนักงานที่มียอดจำหน่ายถึงเป้าหมายที่กำหนด

ลักษณะการส่งเสริมการขาย 

อาจแบ่งได้ตามลักษณะที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1 การส่งเสริมการการส่งเสริมการขายที่ทำกับผู้บริโภคเ

 

ป็นการส่งเสริมการขายที่กระตุ้นตรงไปยังผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ประกอบด้วยการแจกสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้สินค้าได้ในราคาพิเศษจะมีอายุการใช้ในการใช้ผลิตภัณฑ์หากต้องการให้ลูกค้าเดินกลับมาซื้อซ้ำการลด

 

ราคาเซ็นทรัลลดราคาพิเศษในช่วงสั้นลดพิเศษ 30 กันยายนนี้เท่านั้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อการลดราคาโดยไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนจะไม่ใช่การส่งเสริมการขายแต่จะเป็นการลดราคาในกลยุทธ์ราคาของแถมเป็นของที่ให้กับผู้บริโภค

 

ผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขการจัดรายการโดยอาจแพง ซื้อ 2 แถม 1 แถม 1 ก็ได้รายการรายการที่ผู้บริโภคทราบผลทันทีเช่นโรครายการที่ต้องรอผลจากการตรวจสลากรางวัลก็ได้รายการแข่งขันชิงโชคเป็นรายการที่มีโอกาสได้รับรางวัลต้องร่วมแข่งขัน

 

เกมที่ผู้จัดทำกำหนดการเพิ่มปริมาณสินค้าโดยขายในราคาเดิมทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าในปริมาณมากขึ้นแจ้งในร่มขนาด 100 กรัมเพิ่มให้ 20 กรัมในราคาเดิมส่วนลดหลังการซื้อเป็นการให้ส่วนลดคูปองแต่ไม่ให้ในทันทีเวลาที่ลูกค้าชำระเงินโดยลูกค้า

 

ต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนและผู้ผลิตจัดส่งเงินส่วนลดเสียงให้ไพเราะการใช้วิธีนี้เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนลดที่ให้จะตกอยู่กับลูกค้าจริงไม่ถูกต้องทำกันเองรวมทั้งผู้ผลิตและได้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าขอส่วนลดด้วยรายการสะสมคะแนนเช่นการสะสมคะแนนจากยอดคืนสินค้าของบัตรเครดิตเพื่อรับของรางวัลหรือรายการสะสมไมล์การเดินทางของสายการบินตั๋วเครื่องบินฟรี

2 การส่งเสริมการขายที่ทำกับคนกลาง

เป็นการจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นให้คนกลางสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นหรือช่วยผลักดันสินค้าไปสู่ผู้บริโภคมากขึ้นโดยเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยสินค้าฟรีคือการที่ผู้ผลิตสินค้าจำนวนหนึ่งแก่ผู้คนกลางเมื่อสั่งซื้อสินค้าเช่นซื้อ 2 ลังแถม 1 ลังโดยนิยมใช้ในช่วงแนะนำสินค้าใหม่เพื่อให้ร้านค้าสินค้าการจัดรายการส่งเสริมการตลาดเ

สินค้าส่งเสริมการขาย,ของพรีเมี่ยม

ป็นการให้ส่วนลดพิเศษหรือให้งบประมาณสนับสนุนแก่คนกลางสำหรับคนกลางที่มีแผนการจัดรายการส่งเสริมการตลาดของกลางการตกแต่งและแสดงสินค้านานาชาติอื่นซื้อคือการที่ผู้ผลิตนำอุปกรณ์ตกแต่งที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจ

 

ซื้อสินค้านานๆมาตกแต่งให้แก่คนกลางเช่นหุ่นจำลองขนาดใหญ่ของสินค้าที่มีตรายี่ห้อสินค้าบริเวณชั้นวางสินค้าเป็นต้นสนับสนุนด้านการแสดงสินค้าผู้ผลิตบางรายจะจ่ายเงินค่าเช่าพื้นที่ในงานแสดงสินค้าในเขตพื้นที่ที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นผู้นำสินค้าไปจำหน่ายหรืออาจช่วยในรูปเงินสนับสนุนบางส่วนแก่ Agent ที่นำผลิตภัณฑ์

 

ไปแสดงในงานแสดงสินค้าการจัดประชุมและฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรของคนกลางผู้ผลิตหลายรายจัดประชุมและอบรมให้คนกลางในช่องทางจำหน่ายผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดการแข่งขันผู้ผลิตอาจจัดการ

สินค้าส่งเสริมการขาย,ของพรีเมี่ยม

 

แข่งขันด้านยอดขายการตกแต่งร้านหรืออื่นๆโดยมีรางวัลให้แก่คนกลางที่ชนะการแข่งขันนอกจากนี้กิจกรรมส่งเสริมการขายหลายประเภทที่จัดกับผู้บริโภคตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นสามารถนำมาปรับใช้กับคนกลางได้เช่นรายการชิงโชคสำหรับร้านค้าของแถมการให้ส่วนลดหลังการซื้อเช่นทุกเดือนทุกเดือนและการสะสมคะแนนเป็นต้น

3 การส่งเสริมการขายนี้ทำกับพนักงานขาย

การส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นให้พนักงานขายใช้ความพยายามในการขายมากขึ้นเป็นการกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นผ่านพนักงานขายโดยกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันการขายเป็นการตั้งรางวัลสำหรับพนักงานขายที่ทำยอดขายได้สูงที่สุดในระดับจังหวัดภาคหรือประเทศก็ได้การประชุมและฝึกอบรมเป็นการระยะภาพให้พนักงานขายเสริมสร้างกำลังจะบังคับการอบรมสัมมนานอกสถานที่อาจใช้เป็น
มากขึ้นด้วย

สินค้าส่งเสริมการขาย,ของพรีเมี่ยม

บทบาทและแนวโน้มของการส่งเสริมการขายการส่งเสริมการขายถือได้ว่าเป็นเครื่องมือด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีบทบาทมากในการทำงานการตลาดปัจจุบันเนื่องจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนมาจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ให้ลูกค้าบริการตัวเองอิทธิพลของพนักงานขายในร้านค้าจึงลดลงการตัดสินใจซื้อมีอิทธิพลสูงขึ้นซึ่งการส่งเสริมการขายเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผู้ประกอบการจึงจัดสรรงบประมาณในด้านนี้มากขึ้น

สินค้าส่งเสริมการขาย,ของพรีเมี่ยม

นอกจากนี้ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่มีการแข่งขันกันรุนแรงลูกค้าตัดสินใจเลือกสินค้าจากราคาสินค้าจัดรายการส่งเสริมการขายมีส่วนลดของแถมมากขึ้นและส่วนหนึ่งของกิจกรรมการส่งเสริมการขายธุรกิจค้าปลีกการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดรายการทำให้งบประมาณในการส่งเสริมการตลาดที่ทำการของผู้ผลิตรายใหญ่สูงขึ้นทุกปีมีแนวโน้มจะแข่งขันกันรุนแรงขึ้น

สินค้าส่งเสริมการขาย,ของพรีเมี่ยม

การส่งเสริมการขายชุดปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขันจึงถูกนำมาใช้มากขึ้นทำให้เราน่าจะได้สิ่งใหม่ๆในการส่งเสริมการขายขึ้นและประติมากรรมของผู้บริโภคที่มีความภักดีในตรายี่ห้อต่ำลงเรื่อยๆในอนาคตจะมาใช้ในด้านการส่งเสริมการตลาดส่วนใหญ่มากกว่าการส่งเสริมการโฆษณานิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน