แก้วน้ำพับได้

Description

แก้วน้ำพับได้

 

 

 

สืบเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิค 19 จึงขอความร่วมมือคู่ค้าทุกท่านให้พนักงานทุกท่าน
1. ให้ความร่วมมือวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงงานทุกครั้งพร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว้นเวลาทานอาหารและเครื่องดื่ม
2. ถ้ามีการวัดอุณหภูมิแล้วเกิน 37.5 C รีบแจ้งให้แพทย์ทราบและเข้ารับการรักษาฟรี
3.ไม่ใช้อุปกรณ์ในการบริโภค หรือเครื่องดื่มร่วมกันเช่น จาน ชาม แก้วน้ำ

 

เหมาะในการให้เป็น ของขวัญปีใหม่,ของพรีเมี่ยม,สินค้าป้องกันโควิด