ปากกาไฮไลท์5in 1

Description

ปากกาไฮไลท์5in 1

 

ปากกาไฮไลท์, ปากกาพรีเมี่ยม, ของพรีเมี่ยม

 

ชุดปากกาไฮไลท์ 5 สีประกอบด้วย ปากกาสีน้ำเงิน,ปากกาสีแดง.ปากกาสีดำ,ดินสอกด และปากกาไฮไลท์สีเหลือง
ปากกาไฮไลท์ หรือปากกาเน้นข้อความ สีสันสดใส ใช้ขีดเน้นข้อความ เพื่อทำเครื่องหมายให้เห็นชัดเจน มีประโยชน์ ช่วยในทำงาน เรียนหนังสือ เพื่อให้หาข้อความหรือใจความสำคัญง่าย ดึงดูดความสนใจข้อความโมีประโยชน์  ช่วยเพิ่มความจำในการอ่านหนังสือ  สีสันชวนอ่าน  ช่วยกระตุ้นความคิด  ปากกาไฮไลท์เสริมความจำ
ปากกาเน้นข้อความ  สำหรับไฮไลท์ข้อความบนสมุด หนังสือ