March 2022

เกษียณอายุราชการ

คนวัยเกษียณ วัยห้าว -วัยหด และ -วัยเหี่ยว

คุณวรวรรณ ธาราภูมิ -ประธานกรรมการบริหาร บลจบัวหลวง ได้แบ่ง3 ช่วงของผู้สูงวัยเกษียณพร้อมกับตั้งชื่อให้กับแต่ละช่วงวัยเกษียณไว้ว่า “-วัยห้าว -วัยหด และ -วัยเหี่ยว” “วัยห้าว” สำหรัยคนในวัยเกษียณช่วงต้น อายุ 60-69 ปี ส่วนใหญ่แข็งแรง พลังงานเต็มเปี่ยม ทำอะไรๆ ได้เหมือนกับช่วงก่อนเกษียณ และหลายคนในวัยนี้ยังไม่รู้จักคำว่าเกษียณ […]

พรีเมี่ยม,ของพรีเมี่ยม
Blog

คุณค่าของการให้ ของพรีเมี่ยม

คุณค่าของการให้ ของพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยม วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด  ให้เฉียบคม พร้อมสร้างสมความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณตลอดปี 2565ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวก ปลอดภัย หลากหลายแบบให้เลือก ของพรีเมี่ยม ดี ดีสำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และนักการตลาด เพิ่มยอดขาย ขยายฐานธุรกิจ ให้ลูกค้าอยากซื้อซ้ำและ ซื้อต่อเนื่อง ให้เป็นของแจกในงานสัมมนา เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า

Scroll to Top