ลูกค้าของเรา

 

 

พัดพลาสติก ไก่ย่างห้าดาว

 

ของพรีเมี่ยม

 

 

ไฟฉายโซล่าเซลส์   องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

 

 

 

พัของพรีเมี่ยม

 

กระบอกน้ำสเตนเลส  องค์การสหประชาชาติ

 

ของพรีเมี่ยม

พวงกุญแจโลหะ ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

 

 

ของพรีเมี่ยม

 

แก้วเซรามิก  กระทรวงยุติธรรม

 

ของพรีเมี่ยม

 

สมุดโน๊ต กระทรวงการคลัง

 

ของพรีเมี่ยม

 

ออร์กาไนเซอร์   Department of Special Investigation – กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงการคลัง

 

ของพรีเมี่ยม

 

 

ปากกาพลาสติก มหาวิทยาลัยรังสิต

ของพรีเมี่ยม

 

กระเป๋าผ้า ฉลองครบรอบ 5 ปี สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

 

ของพรีเมี่ยม

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก

ของพรีเมี่ยม

 

แก้วน้ำ ธนาคารออมสิน

ของพรีเมี่ยม

 

 

 

ชุดกิฟท์เซืต แก้วน้ำกระบอกน้ำกรมเจ้าท่า

ของพรีเมี่ยม

ร่มภัทรพัฒน์  ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตมาจากโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา

 

ของพรีเมี่ยม

 

หมอนอิง หมอนผ้าห่ม  เบียร์ตราสิงห์บุญรอดบริเวอรี่

 

ของพรีเมี่ยม1 ศาลอาญา

 1. งค์การสหประชาชาติ
 2. สถานฑูตอเมริกาประจำประเทศไทย
 3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดีเอสไอ DSI
 4. ดีเอสไอ DSI
 5. ตำรวจนครบาล
 6. กรมการขนส่งทางบก
 7. กรมควบคุมโรค
 8. กรมช่างโยธา กองบัญชาการสนับสนุนทหาารอากาศ
 9. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 10. กรมบังคับคดี
 11. กรมบัญชีกลาง
 12. กรมปศุสัตว์
 13. กรมป่าไม้
 14. กรมพัฒนาที่่ดิน
 15. กรมยุทธการทหารเรือ
 16. กรมรบพิเศษที่ ๓
 17. กรมวิชาการเกษตร
 18. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
 19. กรมศุลกากร
 20. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 21. กรมส่งเสริมการส่งออก
 22. กระทรวงการคลัง
 23. กระทรวงคมนาคม
 24. กระทรวงพลังงาน
 25. กระทรวงพลังงาน
 26. กระทรวงยุติธรรม
 27. กระทรวงวัฒนธรรม
 28. กระทรวงสาธารณสุข
 29. กสท.โทรคมนาคม จก.(มหาชน)
 30. กสทช
 31. กองกิจการภาพยนตร์ประเทศไทย
 32. กองทหารราบที่ 1
 33. กองทัพน้อยที่ 3
 34. กองทัพอากาศ
 35. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 36. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 37. กองทุนหลักทรัพย์
 38. กองบังคับการตำรวจน้ำ
 39. กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก-เยาวชน-และสตรี-ปตส
 40. กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 41. กองพันทหารม้าที่ 20 รักษาพระองค์
 42. กองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ฯ
 43. กาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 44. การเคหะแห่งชาติ
 45. การไฟฟ้านครหลวง
 46. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 47. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 48. การไฟฟ้าวัดเลียบ
 49. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 50. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 51. การกิฬาแห่งประเทศไทย
 52. การกีฬาแห่งประเทศไทย
 53. การประปานครหลวง
 54. การประปานครหลวง
 55. การรถไฟแห่งประเทศไทย
 56. คณะแพทย์ ธรรมศาสตร์
 57. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกองค์การสหประชาชาติ (ESCAP)
 58. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 59. คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎตะวันออก
 60. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 61. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 62. คณะวิศวกรรม ม.อุบลราชธานี
 63. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 64. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 65. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 66. ชมรมการบินนาวี
 67. ช่อง 7
 68. ซีพี
 69. ททท
 70. ท่าอากาศยานไทย AOT
 71. ธ.CIMB
 72. ธ.กรุงไทย
 73. ธ.ทหารไทย
 74. ธกส
 75. ธกส.
 76. ธกส.สาขาบางปะอิน
 77. ธนาคาร กรุงไทย จก.(มหาชน)
 78. ธนาคาร ทหารไทย จก.(มหาชน)
 79. ธนาคาร พงสะหวัน
 80. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 81. ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์CIMB
 82. ธนาคารออมสิน
 83. ธนาคารออมสิน
 84. ธนาคารออมสิน
 85. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 86. บ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 87. บขส.
 88. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 89. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 90. ปตท.สผ.
 91. ปปช
 92. ปปส
 93. ประกันสังคมสตูล
 94. ผนังเย็น Q-CON
 95. ฝ่ายกำลังพล ร.9
 96. พระคริสธรรมเชียงใหม่
 97. พวงกุญแจโลหะ
 98. พิพิธภัณฑ์สยาม
 99. ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
 100. ภัทรพัฒน์
 101. ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 102. ภาควิชาวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 103. ม,นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 104. ม. ราชภัฏเทพสตรี
 105. ม.เกษตรศาษตร์
 106. ม.เกษตรศาสตร์
 107. ม.เกษมบัณฑิต
 108. ม.เชียงใหม่
 109. ม.เทคโนโลยี ราชภัฏธนบุรี
 110. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 111. ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 112. ม.โอซาก้า
 113. ม.กรุงเทพ
 114. ม.กรุงเทพ
 115. ม.กรุงเทพธนบุรี
 116. ม.ขอนแก่น
 117. ม.ขอนแก่น
 118. ม.จุฬาลงกรณ์
 119. ม.ซานฟรานซิสโก
 120. ม.ธนบุรี
 121. ม.ธรรมศาสตร์
 122. ม.บูรพา
 123. ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
 124. ม.มหาสารคาม
 125. ม.มหิดล
 126. ม.มหิดล
 127. ม.มหิดล
 128. ม.ราชภัฎภูเก็ต
 129. ม.ราชภัฎราชนครินทร์
 130. ม.ราชภัฏ
 131. ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
 132. ม.ราชภัฏราชนครินทร์
 133. ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
 134. ม.ศิลปากร
 135. ม.ศิลปากร สำนักงานบริหาร โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 136. ม.สแตนฟอร์ด
 137. ม.สุรนารี
 138. ม.อัสสัมชัญ
 139. มจธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 140. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 141. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 142. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 143. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 144. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 145. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 146. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 147. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 148. มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
 149. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 150. มหาวิทยาลัยบูรพา
 151. มหาวิทยาลัยพะเยา
 152. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 153. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 154. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 155. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
 156. มูลนิธิ BAKER HUGES
 157. มูลนิธิชัยพัฒนา
 158. มูลนิธิดวงประทีป
 159. มูลนิธิต่อต้านทุจริต
 160. มูลนิธิรักษ์ไทย
 161. มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย
 162. มูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)
 163. มูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเซีย
 164. มูลนิธิสัมมาชีพ
 165. มูลนิธิสัมมาชีพแห่งประเทศไทย
 166. รพ.เลิดสิน
 167. รพ.กรุงเทพ
 168. รพ.รามาธิบดี
 169. รร.นานาชาติ แพนเอเซีย
 170. รัฐสภาแห่งประเทศไทย
 171. ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
 172. วงดนตรีสุนทราภรณ์
 173. วิทยาลัยการตำรวจ
 174. วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 175. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 176. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 177. วิทยาลัยปิโตเลียม และปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 178. วิทยาลัยพยาบาล จ.ราชบุรี
 179. วิทยาลัยมิชชั่น
 180. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรี
 181. ศรีลังกันแอร์ไลน์
 182. ศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
 183. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
 184. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
 185. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
 186. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
 187. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 188. ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รง.กสย.ศอว.ศอพท ที่ระลึกครบรอบสถาปนา 30ปี
 189. สโมสรการปะปาส่วนภูมิภาค
 190. สตรีวัดมหาพฤฒาราม
 191. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ.กรุงโรม
 192. สถานทูตสหรัฐอเมริกา
 193. สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
 194. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)
 195. สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
 196. สถาบันเกอเธ่
 197. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียAIT (Asian Institute of Technology)
 198. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 199. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 200. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 201. สถาบันเวชศาสตร์การบิน
 202. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
 203. สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
 204. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 205. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 206. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 207. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
 208. สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้
 209. สนามบินสุวรรณภูมิ
 210. สปสช
 211. สพฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 212. สภาเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ
 213. สภากาชาดไทย
 214. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 215. สมาคม ประกันวินาศภัย
 216. สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย
 217. สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
 218. สมาคมจงหัว
 219. สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย
 220. สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย
 221. สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
 222. สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
 223. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
 224. สมาคมดินและปุ๋ย
 225. สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
 226. สมาคมมวยโลกไทย
 227. สมาคมศิษย์เก่ารร.ราชินี
 228. สมาคมสร้างสรรค์ไทย
 229. สมาคมสะมาริตันส์
 230. สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
 231. สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
 232. สยามกิฬา
 233. สยามยูไนเต็ดสตีล 1995
 234. สร,อตก
 235. สวพท
 236. สสวท
 237. สสวท
 238. สหมงคลฟิลม์
 239. สหมงคลฟิลม์
 240. สายการบิน KANAIRLINES
 241. สำนักเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
 242. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 243. สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 244. สำนักงาน ปปช
 245. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 246. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 247. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
 248. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 249. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 250. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 251. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 252. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)
 253. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป ป ท.
 254. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
 255. สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
 256. สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
 257. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 258. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
 259. สำนักงานธนานุเคราะห์
 260. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 261. สำนักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Project Services – UNOPS)
 262. สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 263. สำนักงานประกันสังคม
 264. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 265. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 266. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 267. สำนักงานพัตนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 268. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 269. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
 270. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 271. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 272. สำนักนายกรัฐมนตรี
 273. สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 พิษณุโลก
 274. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
 275. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
 276. สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 277. สุนทราภรณ์
 278. หอการค้าไทย
 279. องค์กรเภสัชกรรม GPO
 280. องค์การ GTZ
 281. องค์การเภสัชกรรม
 282. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 283. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่
 284. อบจ.สงขลา
 285. อบต.เขาชายธง
 286. อบต.บางขวัญ (ฉะเชิงเทรา)
 287. อบต.พลับพลาชัย
 288. โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรี
 289. โรงแรมแมริออท
 290. โรงพยาบาลยันฮี
 291. บ.ขนส่งน้ำมันทางท่อ จก.
 292. บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน)
 293. ฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 68
 294. ม.นานาชาติเอเซียแปซิฟิค
 295. Bangkok Grace Internation School
 296. Cu Radio สถานีวิทยุจุฬา
 297. เทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (ICT)
 298. โครงการYEN-D
 299. โครงการปริญญาโทการเงิน(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 300. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 301. โรงเรียนบางกอกพัฒนา
 302. โรงเรียนบุญจิตวิทยา
 303. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 304. โรงเรียนสากลศึกษาบางแค
 305. โรงงานยาสูบ
 306. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 307. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 308. โรงพยาบาลพญาไท
 309. โรงพยาบาลสมิติเวช
 310. โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
 311. ไทย พีบีเอส
 312. ไทยพีบีเอส
 313. ข่าวเกษียณอายุราชการ
 314. ข่าวจริง สปริงนิวส์ ทันเหตุการณ์ เห็นอนาคต” ชมสดทีวีออนไลน์
 315. BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, PHUKET
 316. พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
 317. สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
 318. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 319. ทัพเรือภาคที่3
 320. โรงเรียนข่าวทหารบก
 321. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 322. มณฑลทหารบกที่ 13
 323. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 324. กระเบื่องโอฬาร
 325. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 326. กระทรวงแรงงาน
 327. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี

2 สำนักงานศาลยุติธรรม
3 สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก
4 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 9
5 สถานกงศุลใหญ่สหรัฐอเมริกา
6 สำนักงบประมาณกลาโหม
7 สำนักงาน ปปส. กทม.
8 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
9 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
10 การประปานครหลวง
11 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
12 จังหวัดทหารบกสระบุรี
13 กรมยุทธการทหารเรือ วังนันทอุทยาน
14 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
15 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง (สาขาที่ 328)
16 การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาสถาน
17 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
18 สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
19 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักอำนวยการ กลุ่มงานคลังและพัสดุ
20 สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
21 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
22 สวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
23 ชลบุรีสปอร์ตคลับ
24 ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัย จำกัด
25 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด
26 ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
27 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 สโมสรการไฟฟ้านครหลวง
30 สโมสรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยเขตกล้วยน้ำไท
31 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
32 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
33 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
34 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
35 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
36 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
37 สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร “สำนักงานใหญ่”
39 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล
40 ส่วนจัดการต้นน้ำ คุณอิสระ ศิริไสยาสน์
41 สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด
42 สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
43 สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด
44 สำนักแผนงานและการต่างประเทศ กรมศุลกากร
45 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
46 สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
47 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
48 สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ
49 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
50 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
51 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
52 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
53 สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
55 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
56 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16
57 สมาคม กฟผ.(สำนักงานใหญ่)
58 สมาคม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
59 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
60 สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
61 สมาคมศิษย์เก่าพลศึกษาชลบุรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
62 สมาคมส่งเสริมพัฒนากีฬายิงปืน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
63 สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย
64 เทศบาลตำบลบ่อพลอย
65 โครงการ”การศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศไทย”สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
66 โครงการ”การสำรวจโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์”สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
67 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (ฝ่ายใบยา)
68 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
69 ฝูงฝึกขั้นปลาย กองฝึกการบิน โรงเรียนการบิน
70 มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมศาลอาญา
71
72 กองสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
73 สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
74 สำนักงานศาลยุติธรรม
75 มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
76 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
77 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
78 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
79 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
80 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
81 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
82 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
83 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
84 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
85 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
86 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
87 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
88 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
89 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
90 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
91 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
92 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
93 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
94 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
95 มหาจุฬาบรรณาคาร วิทยาเขตขอนแก่น
96 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
97 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พายัพ เชียงใหม่
98 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
99 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
100 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ศูนย์วิจัย)
101 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
102 มหาวิทยาลัยรังสิต
103 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
104 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
105 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
106 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
107 ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.ท่าพระจันทร์
108 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
109 ฝ่ายบริหารการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
110 โรงพยาบาลซานคามิลโล
111 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
112 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
113 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
114 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)
115 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
116 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
117 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
118 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
119 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
120 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี
121 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
122 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ

123 องค์การสหประชาชาติ
124สถานฑูตอเมริกาประจำประเทศไทย
125กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดีเอสไอ DSI
126ดีเอสไอ DSI
127ตำรวจนครบาล
128กรมการขนส่งทางบก
129กรมควบคุมโรค
130กรมช่างโยธา กองบัญชาการสนับสนุนทหาารอากาศ
131กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
132กรมบังคับคดี
133กรมบัญชีกลาง
134กรมปศุสัตว์
135กรมป่าไม้
136กรมพัฒนาที่่ดิน
137กรมยุทธการทหารเรือ
138กรมรบพิเศษที่ ๓
139กรมวิชาการเกษตร
140กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
141วิทยาลัยการทัพบก
142กรมศุลกากร
143กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
144กรมส่งเสริมการส่งออก
145กระทรวงการคลัง
146กระทรวงคมนาคม
147กระทรวงพลังงาน
148กระทรวงยุติธรรม
149กระทรวงวัฒนธรรม
150กระทรวงสาธารณสุข
151กระทรวงแรงงาน
152กสท.โทรคมนาคม จก.(มหาชน)
153กสทช
154กองกิจการภาพยนตร์ประเทศไทย
155กองทหารราบที่ 1
156กองทัพน้อยที่ 3
157กองทัพอากาศ
158กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
159กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
160กองทุนหลักทรัพย์
161กองบังคับการตำรวจน้ำ
162กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก-เยาวชน-และสตรี-ปตส
163กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
164กองพันทหารม้าที่ 20 รักษาพระองค์
165กองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ฯ
166กาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
167การเคหะแห่งชาติ
168การไฟฟ้านครหลวง
169การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
170การไฟฟ้าวัดเลียบ
171การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
172การกิฬาแห่งประเทศไทย
173การกีฬาแห่งประเทศไทย
174การรถไฟแห่งประเทศไทย
175สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
176คณะแพทย์ ธรรมศาสตร์
177คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกองค์การสหประชาชาติ (ESCAP)
178คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
179คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎตะวันออก
180คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
181คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
182คณะวิศวกรรม ม.อุบลราชธานี
183คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
184คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
185จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
186ชมรมการบินนาวี
187ช่อง 7
188ซีพี
189ททท
190ท่าอากาศยานไทย AOT
191ธ.CIMB
192ธ.กรุงไทย
193ธ.ทหารไทย
194ธกส
195ธกส.
196ธกส.สาขาบางปะอิน
197ธนาคาร กรุงไทย จก.(มหาชน)
198ธนาคาร ทหารไทย จก.(มหาชน)
199ธนาคาร พงสะหวัน
200ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
201ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์CIMB
202ธนาคารออมสิน
203ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
204บ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
205บขส.
206บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
207บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
208ปตท.สผ.
209ปปช
210ปปส
211ประกันสังคมสตูล
212ผนังเย็น Q-CON
213ฝ่ายกำลังพล ร.9
214พระคริสธรรมเชียงใหม่
215พวงกุญแจโลหะ
216พิพิธภัณฑ์สยาม
217ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
218ภัทรพัฒน์
219ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
220ภาควิชาวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
221ม,นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
222ม. ราชภัฏเทพสตรี
223ม.เกษตรศาษตร์
224ม.เกษตรศาสตร์
225ม.เกษมบัณฑิต
226ม.เชียงใหม่
227ม.เทคโนโลยี ราชภัฏธนบุรี
228ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
229ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
230ม.โอซาก้า
231ม.กรุงเทพ
232ม.กรุงเทพธนบุรี
233ม.ขอนแก่น
234ม.จุฬาลงกรณ์
235ม.ซานฟรานซิสโก
236ม.ธนบุรี
237ม.ธรรมศาสตร์
238ม.บูรพา
239ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
240ม.มหาสารคาม
241ม.มหิดล
242ม.ราชภัฎภูเก็ต
243ม.ราชภัฎราชนครินทร์
244ม.ราชภัฏ
245ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
246ม.ราชภัฏราชนครินทร์
247ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
248ม.ศิลปากร
249ม.ศิลปากร สำนักงานบริหาร โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
250ม.สแตนฟอร์ด
251ม.สุรนารี
252ม.อัสสัมชัญ
253มจธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
254มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
255มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
256มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
257มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
258มหาวิทยาลัยแม่โจ้
259มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
260มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
261มหาวิทยาลัยบูรพา
262มหาวิทยาลัยพะเยา
263มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
264มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
265มหาวิทยาลัยศรีปทุม
266มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
267มูลนิธิ BAKER HUGES
268มูลนิธิชัยพัฒนา
269มูลนิธิดวงประทีป
270มูลนิธิต่อต้านทุจริต
271มูลนิธิรักษ์ไทย
272มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย
273มูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)
274มูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเซีย
275มูลนิธิสัมมาชีพ
276มูลนิธิสัมมาชีพแห่งประเทศไทย
277รพ.เลิดสิน
278รพ.กรุงเทพ
279รพ.รามาธิบดี
280รร.นานาชาติ แพนเอเซีย
281รัฐสภาแห่งประเทศไทย
282ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
283วงดนตรีสุนทราภรณ์
284วิทยาลัยการตำรวจ
285วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
286วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
287วิทยาลัยปิโตเลียม และปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
288วิทยาลัยพยาบาล จ.ราชบุรี
289วิทยาลัยมิชชั่น
290วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรี
291ศรีลังกันแอร์ไลน์
292ศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
293ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
294ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
295ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
296ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
297ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รง.กสย.ศอว.ศอพท ที่ระลึกครบรอบสถาปนา 30ปี
298สโมสรการปะปาส่วนภูมิภาค
299สตรีวัดมหาพฤฒาราม
300สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ.กรุงโรม
301สถานทูตสหรัฐอเมริกา
302สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
303สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)
304สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
305สถาบันเกอเธ่
306สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียAIT (Asian Institute of Technology)
307สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
308สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
309สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
310สถาบันเวชศาสตร์การบิน
311สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
312สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
313สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
314สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
315สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
316สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้
317สนามบินสุวรรณภูมิ
318สปสช
319สพฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
320สภาเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ
321สภากาชาดไทย
322สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
323สมาคม ประกันวินาศภัย
324สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย
325สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
326สมาคมจงหัว
327สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย
328สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
329สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
330สมาคมดินและปุ๋ย
331สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
332สมาคมมวยโลกไทย
333สมาคมศิษย์เก่ารร.ราชินี
334สมาคมสร้างสรรค์ไทย
335สมาคมสะมาริตันส์
336สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
337สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
338สยามกิฬา
339สยามยูไนเต็ดสตีล 1995
340สร,อตก
341สวพท
342สสวท
343สหมงคลฟิลม์
344สายการบิน KANAIRLINES
345สำนักเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
346สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
347สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษ
348สำนักงาน ปปช
349สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
350สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
351สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
352สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
353สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
354สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
355สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)
356สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป ป ท.
357สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
358สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
359สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
360สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
361สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
362สำนักงานธนานุเคราะห์
363สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
364สำนักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Project Services – UNOPS)
365สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
366สำนักงานประกันสังคม
367สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
368สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
369สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
370สำนักงานพัตนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
371สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
372สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
373สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
374สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
375สำนักนายกรัฐมนตรี
376สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 พิษณุโลก
377สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
378สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
379สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
380สุนทราภรณ์
381หอการค้าไทย
382องค์กรเภสัชกรรม GPO
383องค์การ GTZ
384องค์การเภสัชกรรม
385องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
386องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่
387อบจ.สงขลา
388อบต.เขาชายธง
389อบต.บางขวัญ (ฉะเชิงเทรา)
390อบต.พลับพลาชัย
391โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรี
392โรงแรมแมริออท
393โรงพยาบาลยันฮี
394บ.ขนส่งน้ำมันทางท่อ จก.
395บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน)
396ฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 68
397ม.นานาชาติเอเซียแปซิฟิค
398Bangkok Grace Internation School
399Cu Radio สถานีวิทยุจุฬา
400เทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (ICT)
401โครงการYEN-D
402โครงการปริญญาโทการเงิน(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
403โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
404โรงเรียนบางกอกพัฒนา
405โรงเรียนบุญจิตวิทยา
406โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
407โรงเรียนสากลศึกษาบางแค
408โรงงานยาสูบ
409โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
410โรงพยาบาลพญาไท
411โรงพยาบาลสมิติเวช
412โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
413ไทย พีบีเอส
414ไทยพีบีเอส
415ข่าวเกษียณอายุราชการ
416ข่าวจริง สปริงนิวส์ ทันเหตุการณ์ เห็นอนาคต” ชมสดทีวีออนไลน์
417BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, PHUKET
418พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
419สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
420วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
421ทัพเรือภาคที่3
422โรงเรียนข่าวทหารบก
423กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
424มณฑลทหารบกที่ 13
425สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
426กระเบื่องโอฬาร
427สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
428สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี
429การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
430สถาบันไทยเยอรมัน
431พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
432GIZ
433องค์กรสัตว์แพทย์สากล
434U.S. Embassy Bangkok
435กUnited Nations (องค์การสหประชาชาติ)
436Unithai Shipyard and Engeering Ltd.
437UNOPS
438โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
439โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
440โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
441กรมพัฒนาที่ดิน
442กรมรบพิเศษที่ 4
443กรมศุลกากร ส่วนเลขานุการกรม
444กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
445กองพัน
446กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๒ กรมรักษาฝั่งที่ ๑
447การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แก่งคอย
448การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2(ภาคใต้)จังหวัดนครศรีธรรมราช
449คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
450คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
451คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ภูเก็ต
452คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
453คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
454ธ.ก.ส.
455ธนาคารแห่งประเทศไทย
456ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
457ธนาคารกรุงเทพ
458บ.ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด
459บ.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ( มหาชน )
460บริษัท คิดดี ครีเอทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
461ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
462มยุเรศ มณีนิล
463มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
464มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
465มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
466มหาวิทยาลัยสยาม
467มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
468ยูนิเซฟ
469วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
470วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
471วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
472วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
473ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
474ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
475ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา
476ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร
477ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ พาหะและโรคที่นำโดยพาหะ
478สถานทูตโปแลนด์
479สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
480สภาเด็กและเยาวชนฯ
481สภาวิศวกร
482สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน
483สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
484ส่วนราชการ ทัพเรือภาคที่ 3
485ส่วนราชการ ทัพเรือภาคที่ 4
486สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
487สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
488สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
489สำนักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง
490สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่ 22
491สำนักงานบริหารงานกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
492สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
493สำนักงานศูนย์การแพทย์มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์
494สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
495เช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
496ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

123 องค์การสหประชาชาติ
124 สถานฑูตอเมริกาประจำประเทศไทย
125 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดีเอสไอ DSI
126 ดีเอสไอ DSI
127 ตำรวจนครบาล
128 กรมการขนส่งทางบก
129 กรมควบคุมโรค
130 กรมช่างโยธา กองบัญชาการสนับสนุนทหาารอากาศ
131 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
132 กรมบังคับคดี
133 กรมบัญชีกลาง
134 กรมปศุสัตว์
135 กรมป่าไม้
136 กรมพัฒนาที่่ดิน
137 กรมยุทธการทหารเรือ
138 กรมรบพิเศษที่ ๓
139 กรมวิชาการเกษตร
140 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
141 วิทยาลัยการทัพบก
142 กรมศุลกากร
143 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
144 กรมส่งเสริมการส่งออก
145 กระทรวงการคลัง
146 กระทรวงคมนาคม
147 กระทรวงพลังงาน
148 กระทรวงยุติธรรม
149 กระทรวงวัฒนธรรม
150 กระทรวงสาธารณสุข
151 กระทรวงแรงงาน
152 กสท.โทรคมนาคม จก.(มหาชน)
153 กสทช
154 กองกิจการภาพยนตร์ประเทศไทย
155 กองทหารราบที่ 1
156 กองทัพน้อยที่ 3
157 กองทัพอากาศ
158 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
159 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
160 กองทุนหลักทรัพย์
161 กองบังคับการตำรวจน้ำ
162 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก-เยาวชน-และสตรี-ปตส
163 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
164 กองพันทหารม้าที่ 20 รักษาพระองค์
165 กองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ฯ
166 กาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
167 การเคหะแห่งชาติ
168 การไฟฟ้านครหลวง
169 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
170 การไฟฟ้าวัดเลียบ
171 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
172 การกิฬาแห่งประเทศไทย
173 การกีฬาแห่งประเทศไทย
174 การรถไฟแห่งประเทศไทย
175 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
176 คณะแพทย์ ธรรมศาสตร์
177 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกองค์การสหประชาชาติ (ESCAP)
178 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
179 คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎตะวันออก
180 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
181 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
182 คณะวิศวกรรม ม.อุบลราชธานี
183 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
184 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
185 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
186 ชมรมการบินนาวี
187 ช่อง 7
188 ซีพี
189 ททท
190 ท่าอากาศยานไทย AOT
191 ธ.CIMB
192 ธ.กรุงไทย
193 ธ.ทหารไทย
194 ธกส
195 ธกส.
196 ธกส.สาขาบางปะอิน
197 ธนาคาร กรุงไทย จก.(มหาชน)
198 ธนาคาร ทหารไทย จก.(มหาชน)
199 ธนาคาร พงสะหวัน
200 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
201 ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์CIMB
202 ธนาคารออมสิน
203 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
204 บ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
205 บขส.
206 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
207 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
208 ปตท.สผ.
209 ปปช
210 ปปส
211 ประกันสังคมสตูล
212 ผนังเย็น Q-CON
213 ฝ่ายกำลังพล ร.9
214 พระคริสธรรมเชียงใหม่
215 พวงกุญแจโลหะ
216 พิพิธภัณฑ์สยาม
217 ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
218 ภัทรพัฒน์
219 ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
220 ภาควิชาวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
221 ม,นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
222 ม. ราชภัฏเทพสตรี
223 ม.เกษตรศาษตร์
224 ม.เกษตรศาสตร์
225 ม.เกษมบัณฑิต
226 ม.เชียงใหม่
227 ม.เทคโนโลยี ราชภัฏธนบุรี
228 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
229 ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
230 ม.โอซาก้า
231 ม.กรุงเทพ
232 ม.กรุงเทพธนบุรี
233 ม.ขอนแก่น
234 ม.จุฬาลงกรณ์
235 ม.ซานฟรานซิสโก
236 ม.ธนบุรี
237 ม.ธรรมศาสตร์
238 ม.บูรพา
239 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
240 ม.มหาสารคาม
241 ม.มหิดล
242 ม.ราชภัฎภูเก็ต
243 ม.ราชภัฎราชนครินทร์
244 ม.ราชภัฏ
245 ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
246 ม.ราชภัฏราชนครินทร์
247 ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
248 ม.ศิลปากร
249 ม.ศิลปากร สำนักงานบริหาร โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
250 ม.สแตนฟอร์ด
251 ม.สุรนารี
252 ม.อัสสัมชัญ
253 มจธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
254 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
255 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
256 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
257 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
258 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
259 มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
260 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
261 มหาวิทยาลัยบูรพา
262 มหาวิทยาลัยพะเยา
263 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
264 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
265 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
266 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
267 มูลนิธิ BAKER HUGES
268 มูลนิธิชัยพัฒนา
269 มูลนิธิดวงประทีป
270 มูลนิธิต่อต้านทุจริต
271 มูลนิธิรักษ์ไทย
272 มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย
273 มูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)
274 มูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเซีย
275 มูลนิธิสัมมาชีพ
276 มูลนิธิสัมมาชีพแห่งประเทศไทย
277 รพ.เลิดสิน
278 รพ.กรุงเทพ
279 รพ.รามาธิบดี
280 รร.นานาชาติ แพนเอเซีย
281 รัฐสภาแห่งประเทศไทย
282 ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
283 วงดนตรีสุนทราภรณ์
284 วิทยาลัยการตำรวจ
285 วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
286 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
287 วิทยาลัยปิโตเลียม และปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
288 วิทยาลัยพยาบาล จ.ราชบุรี
289 วิทยาลัยมิชชั่น
290 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรี
291 ศรีลังกันแอร์ไลน์
292 ศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
293 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
294 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
295 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
296 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
297 ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รง.กสย.ศอว.ศอพท ที่ระลึกครบรอบสถาปนา 30ปี
298 สโมสรการปะปาส่วนภูมิภาค
299 สตรีวัดมหาพฤฒาราม
300 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ.กรุงโรม
301 สถานทูตสหรัฐอเมริกา
302 สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
303 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)
304 สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
305 สถาบันเกอเธ่
306 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียAIT (Asian Institute of Technology)
307 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
308 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
309 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
310 สถาบันเวชศาสตร์การบิน
311 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
312 สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
313 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
314 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
315 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
316 สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้
317 สนามบินสุวรรณภูมิ
318 สปสช
319 สพฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
320 สภาเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ
321 สภากาชาดไทย
322 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
323 สมาคม ประกันวินาศภัย
324 สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย
325 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
326 สมาคมจงหัว
327 สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย
328 สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
329 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
330 สมาคมดินและปุ๋ย
331 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
332 สมาคมมวยโลกไทย
333 สมาคมศิษย์เก่ารร.ราชินี
334 สมาคมสร้างสรรค์ไทย
335 สมาคมสะมาริตันส์
336 สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
337 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
338 สยามกิฬา
339 สยามยูไนเต็ดสตีล 1995
340 สร,อตก
341 สวพท
342 สสวท
343 สหมงคลฟิลม์
344 สายการบิน KANAIRLINES
345 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
346 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
347 สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษ
348 สำนักงาน ปปช
349 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
350 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
351 สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
352 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
353 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
354 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
355 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)
356 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป ป ท.
357 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
358 สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
359 สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
360 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
361 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
362 สำนักงานธนานุเคราะห์
363 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
364 สำนักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Project Services – UNOPS)
365 สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
366 สำนักงานประกันสังคม
367 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
368 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
369 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
370 สำนักงานพัตนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
371 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
372 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
373 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
374 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
375 สำนักนายกรัฐมนตรี
376 สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 พิษณุโลก
377 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
378 สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
379 สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
380 สุนทราภรณ์
381 หอการค้าไทย
382 องค์กรเภสัชกรรม GPO
383 องค์การ GTZ
384 องค์การเภสัชกรรม
385 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
386 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่
387 อบจ.สงขลา
388 อบต.เขาชายธง
389 อบต.บางขวัญ (ฉะเชิงเทรา)
390 อบต.พลับพลาชัย
391 โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรี
392 โรงแรมแมริออท
393 โรงพยาบาลยันฮี
394 บ.ขนส่งน้ำมันทางท่อ จก.
395 บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน)
396 ฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 68
397 ม.นานาชาติเอเซียแปซิฟิค
398 Bangkok Grace Internation School
399 Cu Radio สถานีวิทยุจุฬา
400 เทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (ICT)
401 โครงการYEN-D
402 โครงการปริญญาโทการเงิน(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
403 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
404 โรงเรียนบางกอกพัฒนา
405 โรงเรียนบุญจิตวิทยา
406 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
407 โรงเรียนสากลศึกษาบางแค
408 โรงงานยาสูบ
409 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
410 โรงพยาบาลพญาไท
411 โรงพยาบาลสมิติเวช
412 โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
413 ไทย พีบีเอส
414 ไทยพีบีเอส
415 ข่าวเกษียณอายุราชการ
416 ข่าวจริง สปริงนิวส์ ทันเหตุการณ์ เห็นอนาคต” ชมสดทีวีออนไลน์
417 BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, PHUKET
418 พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
419 สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
420 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
421 ทัพเรือภาคที่3
422 โรงเรียนข่าวทหารบก
423 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
424 มณฑลทหารบกที่ 13
425 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
426 กระเบื่องโอฬาร
427 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
428 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี
429 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
430 สถาบันไทยเยอรมัน
431 พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
432 GIZ
433 องค์กรสัตว์แพทย์สากล
434 U.S. Embassy Bangkok
435 กUnited Nations (องค์การสหประชาชาติ)
436 Unithai Shipyard and Engeering Ltd.
437 UNOPS
438 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
439 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
440 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
441 กรมพัฒนาที่ดิน
442 กรมรบพิเศษที่ 4
443 กรมศุลกากร ส่วนเลขานุการกรม
444 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
445 กองพัน
446 กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๒ กรมรักษาฝั่งที่ ๑
447 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แก่งคอย
448 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2(ภาคใต้)จังหวัดนครศรีธรรมราช
449 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
450 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
451 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ภูเก็ต
452 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
453 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
454 ธ.ก.ส.
455 ธนาคารแห่งประเทศไทย
456 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
457 ธนาคารกรุงเทพ
458 บ.ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด
459 บ.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ( มหาชน )
460 บริษัท คิดดี ครีเอทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
461 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
462 มยุเรศ มณีนิล
463 มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
464 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
465 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
466 มหาวิทยาลัยสยาม
467 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
468 ยูนิเซฟ
469 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
470 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
471 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
472 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
473 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
474 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
475 ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา
476 ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร
477 ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ พาหะและโรคที่นำโดยพาหะ
478 สถานทูตโปแลนด์
479 สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
480 สภาเด็กและเยาวชนฯ
481 สภาวิศวกร
482 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน
483 สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
484 ส่วนราชการ ทัพเรือภาคที่ 3
485 ส่วนราชการ ทัพเรือภาคที่ 4
486 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
487 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
488 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
489 สำนักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง
490 สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่ 22
491 สำนักงานบริหารงานกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
492 สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
493 สำนักงานศูนย์การแพทย์มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์
494 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

495 เช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
496 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

496 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์
497 หอการค้าไทย (สำนักงานใหญ่)
498 สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
499 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (สำนักงานใหญ่)
500 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
501 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดบึงกาฬ
502 สายการบินฟินแอร์ สาขาประเทศไทย
503 ส่วนราชการ ทัพเรือภาคที่ 3
504 สมาคม กฟผ. (สำนักงานใหญ่)
505 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
506 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
507 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย กรุงเทพฯ
508 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.)
509 มูลนิธิศุนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
510 มูลนิธิดับบลิว วี เอส ไทยแลนด์
511 มูลนิธิ กวิศรารามมูลนิธิ
512 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
513 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
514 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
515 บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
516 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
517 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่
518 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
519 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (สาขา 00179)
520 บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
521 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
522 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
523 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
524 บริษัท เวิร์ค อีเวนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
525 บริษัท เซ็นทรัม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
526 ธนาคารออมสินภาค 18
527 ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด
528 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
529 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
530 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
531 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
532 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
533 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
534 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
535 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
536 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
537 คณะ​ศิลปศาสตร์​ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
538 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ
539 การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานใหญ่)
540 กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ 5
541 กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า
542 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
543 กรมทหารพรานที่ 44
544 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
545 โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
546 โรงพยาบาลกระบี่
547 โรงเรียนสตรีพัทลุง
548 โครงการที่ 1.7 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่ จ.น่าน
549 UNICEF