แก้วน้ำเก็บร้อนเย็น,ของทีึ่ระลึกเกษียณ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชกร

ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ

 

เพื่อมอบให้ผู้มาร่วมในงาน ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ แสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ ปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ และ สร้างสมคุณงามความดี เพื่อแสดงความรู้สึกและความประทับใจในกล่าวคำอำลาเพื่อความประทับใจ ต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย

แก้วน้ำเก็บความร้อนเย็น

 

 

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 108 บาท

200 ชิ้น ราคา 95 บาท

 

 

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 108 บาท

200 ชิ้น ราคา 95 บาท

 

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 108 บาท

200 ชิ้น ราคา 95 บาท

 

 

แก้วน้ำสแตนเลส ฐานมีแผ่นรองกันลื่น

ฝาปิดสุญญากาศ ด้านบนมีที่ล็อคหมุนเปิด-ปิดได้

ด้านนอก ครึ่งบนพลาสติก ครึ่งล่างสแตนเลส

ขนาด : 14.8 x 7.8 ซม.

ความจุ : 350 ml / 12 ออนซ์

สต๊อค เขียว, น้ำเงิน, ดำ, แดง, ฟ้า, ส้ม, ขาวมุก, ชมพู

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 118 บาท

200 ชิ้น ราคา105 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 118 บาท

200 ชิ้น ราคา105 บาท

 

แก้วน้ำสแตนเลส ฐานมีแผ่นรองกันลื่น

ฝาปิดสุญญากาศ ด้านบนมีที่ล็อคหมุนเปิด-ปิดได้

ด้านนอก ครึ่งบนพลาสติก ครึ่งล่างสแตนเลส

ขนาด : 14.8 x 7.8 ซม.

ความจุ : 350 ml / 12 ออนซ์

สต๊อค เขียว, น้ำเงิน, ดำ, แดง, ฟ้า, ส้ม, ขาวมุก, ชมพู

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 118 บาท

200 ชิ้น ราคา105 บาท

แก้วน้ำสแตนเลส ฐานมีแผ่นรองกันลื่น

ฝาปิดสุญญากาศ ด้านบนมีที่ล็อคหมุนเปิด-ปิดได้

ด้านนอก ครึ่งบนพลาสติก ครึ่งล่างสแตนเลส

ขนาด : 14.8 x 7.8 ซม.

ความจุ : 350 ml / 12 ออนซ์

สต๊อค เขียว, น้ำเงิน, ดำ, แดง, ฟ้า, ส้ม, ขาวมุก, ชมพู

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 118 บาท

200 ชิ้น ราคา105 บาท

 

แก้วเซรามิก

 

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 80 บาท

200 ชิ้น ราคา 65 บาท

เกษียณราชการ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 120 บาท

200 ชิ้น ราคา105 บาท

เกษียณราชการ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ

 

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 118 บาท

200 ชิ้น ราคา105 บาท

 

เกษียณราชการ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ

 

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 118 บาท

200 ชิ้น ราคา105 บาท

พวงกุญแจโลหะ

 

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 86 บาท

200 ชิ้น ราคา 70 บาท

 

พวงกุญแจโลหะ E-2021 รูปทรงวงกลม (หมุนได้)
สกรีน 1 สี 1 จุด
 .ของที่ระลึกงานเกษียณอายุ ของที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ  ของชำร่วยของที่ระลึกเกษียณ

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 86 บาท

200 ชิ้น ราคา 70 บาท

 

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 86 บาท

200 ชิ้น ราคา 70 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 86 บาท

200 ชิ้น ราคา 70 บาท

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 86 บาท

200 ชิ้น ราคา 70 บาท

พวงกุญแจไฟฉาย

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 84 บาท

200 ชิ้น ราคา 70 บาท

 

ปากกาเลเซอร์พอยน์เตอร์

 

 

 

ฟรีสกรีน 1 สี 1 จุด

จำนวน 100 ชิ้น ราคา 120 บาท

200 ชิ้น ราคา 105 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ,    เ
 .ของที่ระลึกงานเกษียณอายุ ของที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ  ของชำร่วยของที่ระลึกเกษียณ