ที่ระลึก ออกร้าน พัดพลาสติก

ของที่ระลึก จัดงานออกร้าน

  • พัดพลาสติก

ที่ระลึก ออกร้าน พัดพลาสติก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร    วันที่ 14 ธันวาคม 2561 “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง.